Gadstrup præbende i Tune herred

Gadstrup præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                                 

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Vindinge Vindinge 4  -
Snoldelev Salløv 1  -