1334           Glostrup præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Glostrup præbende i Smørum herred hed oprindeligt Tørslev (Horns herred).

I alt 27 bol.

Præbender

Prebenda Glostrup

Et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. Det hed oprindeligt Tørslev, hvor det stadig ejede gods. 10/11 1334 blev Glostrup kirke annekteret af præbendet, og derfor skiftede det navn. Det var herefter præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden. Godset er fordelt på 7 herreder, mest i Horns. Der var gods i følgende herreder:

Summarum
Rug 16½ læster, 0  pund og 7 skæpper
Byg 3 læster, 2½ pund og 8 skæpper
Havre ½ tønde
Lam 19
Gæs 19
Høns 74
Penge 5½ mark og 2 skilling

Mål og vægt og penge