Greve præbende i Tune herred

Greve præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Greve Greve 10

   -