Helligåndshusgods i Tybjerg herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Kannikkegodset i Tybjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg Sandby Sandby 1

 -