Hersted præbende i Lille herred

Hersted præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Sengeløse Vridsløsemagle 1  
Ishøj Ishøj 1 Mageskiftet for gårde i Valby