Hersted præbende i Tune herred

Hersted præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 1   -
Karlslunde Karlslunde 1   Mageskiftet for gårde i Valby