Jyllinge præbende i Tune herred

Jyllinge præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                  

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Jersie Jersie 5

  -