Klippestrup præbende i Tune herred

Klippestrup præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                                    

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 2   -
Vindinge Vindinge 1   -
Snoldelev Øde Hastrup 2   -