Serreslev præbende i Tune herred

Serreslev præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                                 

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Vindinge Vindinge 1

  -