Vanløse præbende i Ramsø herred

Vanløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                        

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Rorup Højby 1

 -