Vanløse præbende i Tune herred

Vanløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                        

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 2

 -