Vindinge præbende i Ramsø herred

Vindinge præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                            

Vindinge præbendes gods i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Syv Viby 1

 -