De 6 præbender i Tune herred

De seks præbender

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                                 

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Reerslev 1  -
Vindinge Vindinge 1  -
Snoldelev Hastrup 4  -