Rota præbende i Merløse herred

Rota præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Sdr. Asmindrup Hellestrup 1  -
Kvanløse Kvanløse 2  -
Ugerløse Ugerløse 1  -