Ærkedegnegods i Tybjerg herred

Ærkedegnedømmet

Kirker i herredet

                                                            

Ærkedegnedømmets/archidiakonatets gods i Tybjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg Herlufmagle Herlufmagle 1

 -