Dekandømmegods i Ramsø herred

Dekandømmet

Kirker i herredet

                                                 

Degnedømmets/dekanatets gods i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Lille Skensved 1

 -