Kirkesogne i Københavns amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                    

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men Københavns amt er så stort, at det deles i Smørum (med Lille herred) og Sokkelund herreder. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. I det senere Københavns Amt så det således ud:

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

København

-Amager Birk

200

168 

1179

Kronen: 900 gårde, 780 huse, 9123 tdr.

Kirken: 127 gårde, 96 huse, 1363 tdr.

Universitet/Skole: 4 gårde, 0 huse, 23 tdr.

Gammel adel: 60 gårde, 28 huse, 749 tdr.
Enevældeadel: 32 gårde, 19 huse, 442 tdr.

Grever/friherrer: 6 gårde, 1 huse, 56 tdr.

Borgerlige: 47 gårde, 28 huse, 557 tdr.

Selvejerbønder: 103 gårde, 84 huse, 360 tdr. (Hollænderne på Amager) 

-Københavns-Birk

263

233

3002

-Lille herred 125 82 1562
-Smørum herred

221

167 2819

-Ølstykke-herred

230

172

2334

-Hørsholm-Birk

240

214

1778