Agnete Klosters indtægter

Da ganske store besiddelser lå langt fra Roskilde, var det hovedregelen, at overskuddet af afgifter blev solgt andre steder end i Roskilde. Hovedaftagere var købmænd i København (i begyndelsen af 1500-årene var det Albert van Gock og Niels Koch, man handlede med). Det var mest kornet, man solgte, og man handlede også med købmænd i Køge og helt i Helsingør. Mindre dyr blev sjældent solgt. Og æg slet ikke. De er nok gået til lokal fattigbespisning.
Summarum 1508-13
Art 1508-09 1509-10 1510-11 1512-13
Rug 5 læster, 3½  pund 3½ læster, 2½  pund,  3 skæpper 4 læster, 8½  pund,  5 skæpper 4½ læster, 9½  pund,  2 skæpper
Byg 9½ læster, 6  pund,  4 skæpper 9 læster, 5  pund,  6 skæpper 9½ læster, 2  pund,  3 skæpper 8½ læster, 3½  pund,  6 skæpper
Havre 6 pund og 1 tønde 5 pund og 3½ tønder 6 pund minus 1 tønde 5½ pund og 1 tønde
Køer 0 0 0 0
Grise 0 0 0 0
Får 0 0 0 0
Lam 38 38 38 58
Gæs 31 32 33 33
Høns 61 62 58 74
Æg 0 ol 0 ol 0 ol 0 ol
Smør 8 tønder 7½ tønder, 1 fjerding 8 fjerdinger 8 tønder, 3 fjerdinger
Penge 179½ mark, 4 skilling 167½ mark, 3 skilling minus 2 penninge 144 mark, 6½ skilling, 1 penning 250½ mark, 1 penning

Klosterets gods

Brugsstørrelser

Klosterets regnskaber

Mål og vægt og penge

Skt. Agnete Kloster