Agnetegods i Tune herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 6 gårde i Tune herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

33

Torslundelille (til tider Lille herred)

1330

Tilskødet af Elisabeth (Elsif), enke efter Johannes Grubbe, da hun gik i kloster. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

34

1330

Tilskødet af Elisabeth, enke efter Jens Grubbe, da hun gik i kloster. Overgik 1572 til Tryggevælde len.

35

Greve

 

Overgik 1572 til Tryggevælde len.

36

Reerslev

 

Overgik 1572 til Tryggevælde len.

37

Jersie

1544

Ejedes af Helliggejst i København, men lejet af klosteret. 1544 køber Agnete kloster gården til ejendom.

 

38

Hastrup (Snoldelev sogn)

før 1401

Meget lille gård lejet ud til Ove Steg 1401. Ligger senere øde og jorden lejes ud 1544. Ender under Roskildegård.