Claragods i Flakkebjerg herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Flakkebjerg herred ejer klosteret ved overdragelsen til universitetet 1561 6 gårde i form af strøgods fordelt på følgende lokaliteter:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Tjæreby Lundby 1370 4 Brydegård, som bortlejes 1370 (Brev VI.122, 169) og år 1500 (Brev IV.37). Den omtales også 1406 (Brev VI.96) og 1481 (Brev VI.202)  
Høve Høve ?  1 Givet som medgift af Elne Nielsdatter. 1464 lejet ud til hendes mors søsters søn Grib Jensen Jernskæg af Olstrup for 2 pd. korn pr. år (Brev VI.60).
Vallensved Vallensved 1259  4 Sjælegave fra biskop Jakob Erlandsen (Brev III.8). Han havde fået godset ved mageskifte med sin svoger Esbern Vognsen (Brev I.21, IV34). Det var en brydegård. 1260 mageskifter klostret godset med Ingerdarvingen Cecilies bo mod gods i Jørlunde og Lynge

Øllerup 1471  1 Ingeborg Billesdatter solgte gården (Brev IV.30).
Hyllinge Hyllinge 1421  2 Godset blev givet som pant i 1421, da Elene Nielsdatter Saltensee af Linde som enke blev optaget i klostret efter, at dronning Margrethe I havde ribbet hendes mand, Bent Biug for alt, hvad han ejede. Hun gav også gods i Tybjerg og på Stevns (Brev VI.62).

Gunderslev Rejnstrup 31/5 1469  1 Gave ved indtrædelse i klosteret fra Elne (Elitze) Jensdatter (Finkenow), som var enke efter ridder Jep Lunge af Næsby (d. senest 1453). Den lille hovedgård havde tidligere været ejet af adelsslægten Krag. 1376 er der pant i godset (Brev VI.108). Det er der også 1394 (Brev VI.211). Henrik Ostvadsen (Krag) fik gården 1413 (Brev VI.162) og solgte 1446 gården til Jep Lunge (Brev II.9, VI.40, 87). 1491 lejes gården ud til ridder Axel Lavesen for 1 pd. byg pr. år. Det er muligvis samme gods, som Peder Jacobsen Finkenow pantsatte til klostret tilbage i 1402 (Brev VI.11, 50).

1402  1 Gave fra Anders Svendsen (Brev IV.8).  
Førslev Sneslev 1361 Mere end 1 Både Agnete og Clara klostre ejer gods (måske helt tilbage fra 1279 (Brev VI.86)), som de lejer ud. Clara udlejer gods 1370, 1395 (Brev VI.98) og 1406 (sidst til Johannes Martini de Lundby). 1470-82 nævnes  væbner Jep Halvegge d. y. på godset. 1488 lejer Axel Lagesen (Brok) til Clausholm og Gunderslevsholm gård i Sneslev af Clara kloster (Brev VI.70). 1488-1502 nævnes væbner Willum Sort (Baden) i Sneslev. Han havde været byfoged i Næstved. 1536 tilfalder godset kronen, som giver det videre til Københavns Universitet (Brev VI.12).