Claragods i Tybjerg herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                           

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Tybjerg herred ejer klosteret 6 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Bavelse Regerup 1421 3 Godset blev givet som pant i 1421, da Elene Nielsdatter Saltensee af Linde som enke blev optaget i klostret efter, at dronning Margrethe I havde ribbet hendes mand, Bent Biug for alt, hvad han ejede. Hun gav også gods i Flakkebjerg og på Stevns (Brev VI.62).

Bavelse 1315 1 Johan Moltke til Bavelse køber gods af klostret (Brev VI.69).  
1404 1 Anders Jacobsen Lunge skøder gården til klostret via Astrad Svendsen (Brev I.24).  
Herlufmagle Herlufmagle 1269 5 Oprindeligt var der 3 gårde givet af Cecilie, enke efter kammermester Niels Pedersen Staller (Brev VI.92, 174). De to sidste gårde er givet senere med 50 års mellemrum. En af dem af Elene Andersdatter 1456 (Brev I.10). Klosteret havde desuden patronatsret til Herlufmagle kirke. I første halvdel af 1400-årene var Elene Nielsdatter Saltensee klostrets lensmand her - inden hun 1421 blev optaget i klostret.

Aversi Aversi 1266 2 Givet af Anders Mundskænk mod, at ærkebisp Jakob Erlandsen opløste den bandlysning, der var lagt over ham. Han døde 1270 og der høres ikke om godset senere (Brev IV.33).