Claragods i Roskilde

Clara kloster

Klostergodset

                                               

Skt. Clara kloster ejede en del grunde og huse i Roskilde by. På kortet over byens inddeling i 4 retskredse i middelalderen er de forskellige ejendomme søgt markeret ud fra oplysningerne i breve og skøder.

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Ros- kilde Skt. Mortens Skt. Mortens 1279 1 Klosteret køber andel i fiskeretten i Birkedam. 1288 får man rettens godkendelse (Brev IV.28) og 1317 bekræfter kong Erik fiskeretten (Brev IV.14, 19, VI.22, 157, 175).
1273 1 Roskilde by forærer klosteret den grund, der grænser op til klosteret mod, at gaden forsynes med træ- og stenbro. Den gade, der er tale om, er vejen fra volden til det gamle hospitals møller (Spedalskhedshospitalets mølle, den senere Clara mølle), nuværende Tuttesti (Brev VI.1, 24).
1287 1 Byfoged Niels Hermann sælger sin mølle for 80 mark til klosteret (Brev VI.24, 171). I et brev 1290 bekræfter byen, at møllen tilhører klostret (Brev VI.64).
1288 1 Byfoged Niels Hermann sælger sin gård Lothentoft til klosteret (Brev VI.188).
1310 2 Møllen ved Røde Port mageskiftes til Vor Frue kloster mod, at Clara kloster til gengæld får Korsmøllen og Strandmøllen. Frue kloster afstod senere møllen til Helligtrekongers kapel (derfor navnet Korsmøllen) (Brev VI.125).
1310 1 Den senere Clara mølle købes delvist (og i 1320 fuldt ud) af Spedalskhedshospitalet (Brev VI.179 fra 1348 & 221 fra 1508). Det er den eneste mølle, klosteret stadig ejer i 1561, da universitet overtager godset.
1337 1 Roskilde by forærer klosteret grunden øst for klosteret. 
Ca. 1350 1 Klosteret får en anden gård øst for klosteret som betaling for en begravelse. Denne gård udlejes 1412 for 1 mark sølv. Gården er pantsat 1372 (Brev VI.119).
1256 1 Klostergrunden købt af Ingerd af Regenstein (Brev VI.31). 
Skt. Ibs Vindebo
1291 1 Kirstine Hvide, borgerske i Trelleborg i Skåne, giver fuldmagt til at skøde en gård i Vindebo til Clara kloster for 12 mark penge (Brev VI.78)182)
1338 1 Klosteret får endnu en gård i Vindebo. Den er året før givet af en kannik til dennes tjener (Brev VI.78).
1302 1 Købt af Skt. Johannes Alter af alterpræsten hr. Henrik 1302 (Brev III.4)
1350 1 Thomas Muremester testamenterer gård i Vindebo til Clara kloster, da han gik i kloster (i Ås i Halland) (Brev VI.78)177).
Skt. Dionysii Skt. Dionysii 1350 2 Gårde erhvervet ved sjælegaver og ved, at borgerdøtre går i kloster (Brev VI.178)
Skt. Laurentii Skt. Laurentii 1321 1 Gård over for kirken erhvervet, da en borgerdatter gik i kloster (Brev VI.176)
1417 1 Gård udlejet for livstid til Johannes Bonde (Brev VI.156).
1384 1 Bygård givet som sjælegave (Brev VI.34, 71)
Skt. Budolfi Torvegaden 1472 1 Gård skænket til klosteret af nonnen søster Kirstine Olufsdatter. Hun havde arvet den efter sin bror, der var præst (Brev VI.34).
Skt. Peders Skt. Peders 1290 1 Byfoged Niels Hermann sælger sin mølle ved Røde Port til klosteret. 1310 mageskiftes møllen til Vor Frue kloster mod til gengæld at få Korsmøllen og Strandmøllen. Frue kloster afstod senere møllerne til Helligtrekongers kapel (derfor navnet Korsmøllen, som senere af samme grund hed Kapelsmøllen).
1425 1 Kontrakt om gården med Poul Badstuemand (Brev VI.114). 
1413 1 Søster Kirsten arvede gården til klostret (Brev VI.53)
1380 1 Bent Biug til Gunderslevholm sælger gården til klostret (Brev VI. 39)

1464 1 Anders Pedersen skøder gården til klostret (Brev III.12, IV 40)
Domsogns landsogn Flenge 1337 5 Flæthinge erhverves ved køb. 1350 udsteder Valdemar IV skøde på ejendommen. (Brev III.19, VI.38)