Vorfruegods i Lille herred

Vor Frue Kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                             

En pavebulle fra 1257 giver overblik over klostergodset. Vor Frue Klosters gods/besiddelser lå som hovedregel tæt på Roskilde. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Lille herred ejer klosteret tilbage i 1257 følgende rettighed:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Sengeløse Sengeløse  -

 Klosteret ejer kirken, får bispe- og kirketiende og udnævner og lønner præsten.