Antvorskovgods i Ods herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af Danmark, også i Odsherred. Herredets gårde lå lidt langt væk fra Slagelse, så det har været besværligt eller krævet fogeder at styre det fjerntliggende gods. En løsning, som man valgte sent (1532) kunne være at forlene alle de gårde, man ejede i herredet, til en lokal adelsmand. Den udvalgte 1532 var Jacob Hardenberg til Sandholt

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ods Nr.-Asmindrup Asmindrup 1

Ridder Hans Bille gav 1514 sjælegave for sin bror Torben. Arvingerne bekræftede det 1530. Han gav også gods i Ars, Horns og Slagelse.

Skaverup 1
1

Indgik i klostrets store mageskifte med Roskildebispen 1454 (Broderup for Svenstrup).

Vig Rode 2

Klostret fik gårdene af Aksel Lagesen Brok til Clausholm ved et mageskifte 1498. Brok fik en bod i Næstved.