Antvorskovgods i Horns herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

             

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af landet, også i Horns herred. Herredets gårde lå lidt langt væk fra Slagelse, så det har været besværligt eller krævet fogeder at styre det fjerntliggende gods. En løsning, som man valgte sent (1529) kunne være at forlene alle de gårde, man ejede i herredet, til en lokal adelsmand. Den udvalgte 1529 var Mogens Bille til Svanholm, som sad på områdets største adelige hovedgård. 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Gerlev Landerslev 1 Ridder Hans Bille gav 1514 sjælegave for sin bror Torben. Arvingerne bekræftede det 1530. Han gav også gods i Ods, Ars og Slagelse. Det kan meget vel være denne gård, klostret 1516 mageskifter med Roskildebispen for gods i Slagelse.

                                                                                                                                                                                                        

1 Morten Jensen af Havelse mageskiftede en øde gård i Merløse 1510 og fik denne i stedet.
2 Ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen lavede mageskifte med klosteret: Klosteret fik gårde i Hallelev, gård i Lundforlund, gods i Ars og godset her. Laxmand fik til gengæld en stor mængde strøgods i Skåne. I Kyndby fik man også en vejrmølle. Gårdene i Vejleby mageskiftede man 1511med Anne Present for gods i Flakkebjerg.

Kyndby Kyndby 5
Ferslev Vejleby 2
Venslev 4
4 Godset mageskiftet til kansler Ove Bille og hans brødre Knud, Erik, Eske og Mogens for gods i Merløse, Hammer, FaxeBårse og   Flakkebjerg.