Esrum Kloster i Lille herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Lille herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Ishøj Tranegilde (3)

Det er uvist, hvordan klosteret har fået dette gods, men man mageskifter det i et brev 1398 med Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, mod noget gods han har i Græsted.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Her er godset i Lille herred ikke nævnt.