Skovklostergods på Stevns

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Stevns herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Noter
Stevns Holtug

Råby

2 ?

I følge Jeps regnskaber