Skovklosters grundlæggelsesgods

Skovkloster

Klostergodset

Gavebog

Uddrag af gavebrevet i en bekræftelse fra 1245

                                                                                                                   .

Skovkloster (opr. Skt. Peders Kloster) er grundlagt 29/11 1135 og modtog ved den lejlighed gods, gaver og privilegier. 1140 tildelte også kongen det nye kloster en række privilegier, som der var indtægter i.

Peder Bodilsen og brødrene Hemming og Jørgen plus moderen Bodil giver 29/11 1135:

Gods på Sydsjælland og Falster - 600 tdr. agerjord plus skov, halvdelen af Lille Næstved, ejendomme i Store Næstved, herunder en mølle:

Peder: Gårde i Ladby og Bukkerup (1 3/4 bol), 1/6 af Faksinge Ore (skov). I Keldby (Møn) 5½ bol.

Hemming: Gårde i Ålebæk (½bol) på Møn og Gedesby (Falster)  (1 bol).

Jørgen: Gårde i Gedesby (Falster)  (2 bol) og i Skelby og Vålse med enge og skove.

Moderen Bodil: Det halve af Lille Næstved og skoven af Ladby Ore. Gård i Torp samt 1 1/4 bol i St. Næstved plus 1 mølle.

Biskop Eskil giver 29/11 1135:

3 kirker med tiende, bl.a. Skt. Peder i Næstved, bispetienden af 1/4 af Tybjerg herred og af daværende og kommende besiddelser i Roskilde stift.

Eskil: Næstved Skt. Peders kirke, kirkerne i Hårslev og Tjæreby, tienden af den fjerdedel af Tybjerg, hvor de bor plus fri tiende på kommende besiddelser.

Kong Erik Lam giver 21/2 1140:

Torverettighederne i Næstved, domsret af byen, indkomne bøder samt midsommergæld (hver husstands årlige skat til kongen).  De facto magt over byen, hvor klosteret efterhånden også kom ti at eje mange huse.

Kongen: Næstveds torverettigheder, tre marks og fyrre marks bøder, midsommergæld. Leding erstattes af én årlig transport af kongen sydpå til Lolland-Falster. 

Senere donationer:

Fremgår af gavebogen 1512, men på sit højeste i det 15. årh. var godset på 28000 tdr. land (14000 ha), og Skovkloster var sammen med Ringsted de næstrigeste sjællandske klostre efter Antvorskov og Sorø.