1201                     Sorø Kirke

Ærkebisp Absalon

Absalons gavebrev

Absalons testamente

Klosterets segl

Klosterbygningen

Klosterets gods

Danske klostre

Sorø Akademi

                                                               

Absalon er begravet i cistersienserklostrets kirke i Sorø. Klostret er oprettet af Absalons fader Asser Rig, og Absalon udbyggede det.

Sorø Kirke er altså oprindeligt klosterkirken til det kloster,  Asser Rig grundlagde. Klosteret fik senere rige gaver af hele hvideslægten, ikke mindst af Absalon, som sikkert også har ladet kirken bygge. Han omorganiserede også klosterordenen og gjorde det ved at indføre munke fra Esrum Kloster til et cistercienserkloster. Absalon ejede personligt en del gods omkring Fjenneslev, hvoraf han testamenterede en del til klosteret i Sorø. Kirken blev hvideslægtens gravkapel, som domkirken var bispernes og Skt. Bendts i Ringsted kongernes.

I levende live var Absalon ikke kun velgører for klostret. Der står i klostrets gavebog: "Når den ærværdige fader Absalon har foretaget mageskifter (byttehandler) med godser og jorder mellem sig og Sorø Kloster, har han snart gjort det til Sorø Klosters fordel, og snart til sin egen fordel".