Ærkebiskop Absalon
  Absalon

Peder Sunesens bekræftelsesbrev

Absalons testamente

                                                                                                   

Absalons gavebrev til Sorø Kloster

Sammen med Esbern Snarre og andre af familien havde Absalon lovet klostret sin halve hovedlod efter sin død og opfyldte med dette gavebrev sit løfte 1199 med billigelse af sine arvinger.

Og den ærværdige fader, ærkebiskop Absalon, der i alle henseender følte sig forpligtet over for det, som hører Gud til, og var til gavn for sjælene, befriede sig med velsignelse fra denne forpligtelse (om at give sin halve hovedlod) på den måde, at han overdrog Klostret fire hovedgårde af sit fædrene gods tillige med de tilliggende skove, enge, græsgange, fiskesteder og torper, idet han i overensstemmelse med landets love skøder dem som gave til evig tid, nemlig gården Holbæk med tilliggende torper Tveje Merløse, Stripperup, Tåstrup, og Ulstrup, gården Læsøholm med møllen, Nævitzbro og tilliggende torper, Akselholm, Nyrup, Dønnerup, Gungethorp, Birkenæs, og i Skamstrup jord med en årlig afgift p 17¼ ørtug, i Sørninge jord med 20 ørtug i årlig afgift, i Tornved jord, der giver 9 øre, i Sasserup jord, der ligeledes giver 9 øre, gården Jerslev og gården Krenkerup med dens tilliggender, nemlig i Sorterup jord, der giver 26 penninge, i Dævidsrød jord, der giver 8 ørtug, og i Tyvelse jord, der giver 26 penninge. Og denne gave stadfæstede han på sin borg i Havn i nærværelse af og med samtykke af hr. Esbern Snarre, hans bror, og af Esberns to sønner Absalon Fed og Jens Marsk samt hans søstersøn Alexander i det Herrens år 1199 d. 8. juni. 

Referat i Sorø Gavebog i Scriptores IV (Danmarks Riges breve 1170-99 nr. 253.)