Sorø Kloster i Ars herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Ars herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars
Kalundborg  Kalundborg 1 Indfrielse 1315 af gæld fra Jens Jakobsen Degn, Henrik af Gleichens mand
Brændebode 1
Lille Fuglede

 

Oreby 1 Gese Olavsdatter Bjørn mageskifter sit gods i Døjringe mod gods i Merløse samt gods i Ars
Lille Fuglede 4 Klostret ejede en hovedgård  
Bjergsted Bjergsted 3 Gertrud Grubbe, enke efter Erik Barnumsen, pantsatte 1395 godset til klosteret. Gårdene blev mageskiftet med bispen 1516. I mageskiftet indgik også gods på Stevns.