Sorø Kloster i Flakkebjerg herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø som her i Flakkebjerg herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Flakkebjerg Krummerup Ormager  - Mageskiftet til kronen*
Kirkerup  Gimlingetorp* - Oprindeligt gods under Hvideslægten mageskiftet til kronen*.  Blev senere godset Gyldenholm.
Lorup 4 Mageskifte med Skjalm Esgesen til Kirkerup efter tvist, hvor Skjalm fik alt klosterets gods i Høved
4 Cecilie Tokesdatter, enke efter Andreas Nielsen, gav hovedgård som sjælegave 1279

Hyllinge Hyllinge 3 Gave 1416 på lille hovedgård fra Ingerd Jensdatter, Uffe Pedersens hustru
Gimlinge Vemmeløse 4 Gave fra Åge Stigsen, da han indgav sig i klostret.
Førslev Sneslev 4 Andreas Andersen gav som sjælegave hovedgård i Sneslev 1272
Høve Oreby 5 Regitse af Gleichen gav gods som sjælegave 1332 
4 Jens Olufsen til Tystofte gav gods som sjælegave 1333 
Eggeslevmagle Hesselby 4 Hovedgård som sjælegave 1379 givet af Sofie Holgersdatter, enke efter ridder Oluf Jensen
4 1 hovedgård givet som sjælegave af prinsesse Agnes Eriksdatter
Asmundebol 2 2 jordstykker Hører under Hesselby
Sonesbol 1 1 jordstykke
Tokkesbol 2 Plus skov ved Skelskør
Tjæreby Vedskølle 4 2 brydegårde som sjælegave fra Olaf Grubbe, der havde købt godset af Herman Tralows enke Cæcilie

Tjæreby 4 Bonde, kannik i Roskilde, solgte hovedgård 1327, før han indgik i klostret som munk
Tystrup Lindebjerg 2 Hører under Bjernede i Alsted 
Sørbymagle Rosted 4 Absalon og  Esbern Snarre gav en fjerding i Rosted

                                                                                                                                                                                    

* Bjørn Andersen mageskiftede Ormager og grangiet Gimlingetorp, det senere Gyldenholm (alt sammen gods som tidligere havde hørt under Sorø kloster) med kronen.