1809               Bistrup Parcelgård

 

Bistrup

Parcelgården i dag

Hørgården

                                         

Da man 1808 indrettede den gamle avlsgård på Bistrup til "dårekiste" manglede man driftsbygninger til det landbrug på 350 tdr. land, der lå lige op ad selve Bistrup. Derfor opførtes 1809 Bistrup Parcelgård øst for Boserup skov. Denne gård blev forpagtet ud i 1814 til Andreas Bodenhoff, som drev gården til sin død 1854. 1858 lagde man yderligere 87 tdr. land til parcelgården, og da Hørgården brændte 1928 blev også dennes jorder lagt under Bistrup Parcelgård. Skønt bygningen var erklæret bevaringsværdig, rev ejeren Tage Nielsen det hele ned i 2000 og byggede et helt nyt kompleks.