1817               Hørgården

Bistrup Parcelgård

Skt. Hans Hospital

Hørhusene

Hørhusene i dag

Vandrerhjem

                                                           

Syd for Rørmosen opføres en høravlsgård på jorde under det gamle Bistrup. I området opføres yderligere 23 husmandssteder, de såkaldte Hørhuse. Frem til 1872 produceredes hør på gården, som blev grovbehandlet af husmændene i hørhusene, hvorpå lemmerne på Skt. Hans skulle spinde og væve for på den måde at gøre sig nyttige. 1937 opføres på grunden, hvor Hørgården lå, Roskilde Vandrerhjem.