1320                Darup
Darup på landkort

Luftfoto

Darup set fra vest

Darup set fra øst

Darup set fra syd

Landsogne

Darupgård

Almindegård

Vintergård

Gammelgård

Langmosegård

Gadekær og gadehuse

Matrikelkort 1806

                                                                            

Darup nævnes 1320 (Darræthorp) p.gr.a. en gave til Skt. Agnete kloster. I sin oprindelige skikkelse med kun 3 gårde kunne Darup være et eksempel på en landsby med brydegårdeDarup hørte til Allehelgens Sogn . Det kom senere til at høre under Vor Frue Landsogn. Ved matriklen 1682 var der i Darup 5 gårde, 1 hus, 52 tdr. hartkorn. Antallet af gårde er siden reduceret til 3 i landsbyen i dag, men der er mange flere huse. Landsbyen udstykkes 1795, og ved den lejlighed flyttede to gåde, nemlig Gammelgård og den senere Langmosegård ud af landsbyen.Største gård er herefter Darupgård (20,1 tdr. hartkorn), som frem til 1865 hører under Bistrup. Næststørste gård er Almindegård (12,8 tdr. hartkorn).

Antal gårde Ejerforhold 1568
Roskildebispen (den senere Darupgård)
Vor Frue Kloster i Roskilde, som også fik sognets bispetiende
Skt. Agnete Kloster i Roskilde tilskødet af Broder Degn 1320. Gårdene ender under Roskildegård.