Fadebursgods i Sømme herred

Borge i området: Bistrup, Nebbe

Nebbe Slot

Bistrup

Sømme herred

Bispegods

Fadeburet

Indtægter af Roskilde by

Gods i herredet

Hovedgårde: Bistrup, Nebbe, Marbjerg, Gundsømagle, Jyllinge

                                                                         

Under Roskilde bispestols fadebur (bispegårdens drift) hørte godset i den nærmeste omegn af Roskilde. Derfor falder alt bispegodset i Sømme Herred - og det var meget - direkte under fadeburet eller Bistrup len. Efter reformationen blev Roskilde fadeburslen og Bispegårdslen forenet med Harritsborg til Roskildegårds Len

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Fløng Bistrup

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbjerg 8 2 bol
11 Gårdene bortset fra 1 (1 bol) på ½ bol
Ågerup 5 Dertil 8 husmænd
Valby

                         

1 Erhvervet 1400 ved mageskifte mellem ærkedegn Peder Peder Lykke og bisp Peder. Bispen fik godset her samt gods i Himmelev og Herringløse. Lykke fik gods i Volborg. Kan være den gård, som senere kaldes Bistrups Ladegård i Lille Valby. Brev D.18

               

            

Kirkerup Kirkerup 2 5 husmænd
Gundsølille 2   -
Gerdrup 1   -
Hvedstrup Herringløse 1 Erhvervet 1400 ved mageskifte mellem ærkedegn Peder Peder Lykke og bisp Peder. Bispen fik godset her samt gods i Øster Valby og Himmelev. Lykke fik gods i Volborg. Brev D.18
3   -
Gundsømagle Gundsømagle 1 En af gårdene er med 3 bol en hovedgård med 14 husmænd
13   - 
Hejnstrup 1   -
Værebro Mølle Der udspandt sig 1504-05 en retssag om ejerskabet til møllen. Den vandt bispen. Endvidere var der stridigheder om mølledammen, hvor ærkedegn Jens Lauridsen på vegne af bispen og kapellanen Laurids på vegne af Henrik Krummedige fik lavet et forlig.

                                                                                                                                                         

Brev D.28-34

Jyllinge Jyllinge 1 En af gårdene er med hele 4 bol en hovedgård 
15   -
Himmelev Himmelev 1 Hertil 5 husmænd. Erhvervet 1400 ved mageskifte mellem ærkedegn Peder Peder Lykke og bisp Peder. Bispen fik godset her samt gods i Øster Valby og Herringløse. Lykke fik gods i Volborg. Brev D.18
1 Gården erhvervet i mageskifte med Ringsted kloster 1404. Klostret fik til gengæld bekræftelse på sin adgang til tienden af Benløse kirke. Brev D.5
1 Bisp Peder fik gården 1405 sammen med en gård i Lille Valby. Det skete i et mageskifte med Skt. Jørgensgårdens hospital . Bispen afgav i stedet gods i Ågerup. Brev D.11  
Veddelev 3   -
Bistrup Bistrup 1=6 Hovedgård med 8 Gårdsæder
Sigerstorp 1 Forsvundet bebyggelse ved Roskilde. Den kunne ligge omkring Darup, som senere delvist hører under Bistrup.
Herslev Herslev ?   -
Kattinge 1 Mageskifte 1507 mellem bisp Johan og kong Hans. Kongen fik gårde i Gentofte, bispen gods i Lynge og godset her. Brev T.14
Trællerup ?   -
Nebbe 1 Hovedgård ved borgen.
Glim Asserup ?   -
Gøderup 15   -
Ågerup

                      

Lille Valby 1=4 Den store hovedgård Bistrup Ladegård ligger i byen, men stedet er ikke nævnt i jordebøgerne. 
1 Bisp Peder fik Valbygården 1405 sammen med en gård i Himmelev. Det skete i et mageskifte med Skt. Jørgensgårdens hospital . Bispen afgav i stedet godset i Ågerup. Brev D.11  
Ågerup 1

 

Gundsøgård var en større hovedgård under bispens fadebur (Bistrup):

Gundsøgård  

1320

Kirken skænkes til domkapitlet af bispen, mens bispen fortsat ejede hovedgården.

1542 Jesper Brochmand fik livbrev på gården af kronen, der overtog Bistrup 1536. Der var da 9 gårdsæder (husmænd) tilknyttet gården. 
1562 Gården henlægges under Hellig tre Kongers kapel.
1579 Tyge Brahe sidder i sin egenskab af kannik på gårdens gods. 
1585 Brahe bortfæster gården til kgl. enspænder (kusk) Jens Fox (Fuchs), som også fra 1564 havde fæstet Værebro og  kronens ålekister i Gundsømagle sø.
1583 Gården brænder og genopbygges ikke. Jorden bortforpagtes til andre gårde i området.  

I 1536 lå Svenstrup len i Ramsø herred også under fadeburet. 

Østrup ved Herringløse hørte under bispen, men er ikke omtalt i jordebøgerne. I Skalstrup hørte Skalstrupgård under fadeburet og Bistrup.