1783             Petersæde

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

                                                                                

Petersæde (matr. nr. 10) er den eneste bevarede gård i Svogerslev fra før 1800. Det er en udflyttergård formodentlig fra gården lige nord for kroen. Den ældste længe er den der vender mod Svogerslev og er bygget i 1783 (årstallet ses stadig over porten) og som kan ses på de følgende billeder:

Gården blev bygget af Peter Olsen og overtaget af hans søn Ole Petersen og hans søn igen Niels Olsen. De øvrige længer er fra 1904. Gården blev siden overtaget af Jens Peder Pedersen som havde 10 børn og i øvrigt var en foregangsmand på mange områder. F.eks. udløste et vægur en automatisk fodring af hestene med havre, og han lavede selv elektricitet i 1912 med en generator, hvilket var meget usædvanligt. Gården tilhørte Københavns Universitet indtil 1914. I 1927 blev gården solgt til Pøckel Nielsen, hvis enke længe efter levede på gården.