1966             Lynghøjen 

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                                     

Lynghøjen har sit navn efter Lynghøjen, som med sine 54 meter var meget tydelig i det ellers flade landskab. Højen er navngivet i Kong Christian 5's matrikel fra 1682. I dag er højen forsvundet pga. grusgravning. I januar 1998 gravede Roskilde Museum i højen og kunne konstatere, at den havde været en høvdingegrav fra bronzealderen. Ca. 1300 f. kr. er en høvding begravet i højen i en svær egekiste. Med sig havde han forskelligt gravudstyr blandt andet et 60 cm. langt bronzesværd. Lynghøjskolen er udstykket fra to gamle gårde. Dels matr. nr. 3, Søndergården og nr. 4 Lynghøjgård. Begge gårde hørte under Ledreborg slot og blev selvejergårde efter branden i 1914.