1976             Sø..... 

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                             

Søhøjen, Søkrogen, Søparken og Søtoften er udstykket fra matr. nr. 15 Kildegården. Kildegården havde sit navn, fordi der lå en hellig kilde ved navn : Thorskilden lige ved gården.