Sømme herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Sømme herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet  

 

 

 
Bispens Bistrup len

 

Skt. Agatha alter i Roskilde Domkirke
Apostelalteret i Roskilde Domkirke
Skt. Barbaras alter i Roskilde Domkirke
Skt. Thomas af Canterburrys alter i Roskilde Domkirke
Christi Legems alter i Roskilde Domkirke
Skt. Erasmus alter i Roskilde Domkirke
Skt. Gregors alter i Roskilde Domkirke
Skt. Ivos alter i Roskilde Domkirke
Johannes Evangelistens kapelalter i Roskilde Domkirke
Skt. Katrines ældre alter i Roskilde Domkirke
Alle kristne sjæles alter i Roskilde Domkirke
Skt. Laurentius' alter i Roskilde Domkirke
Skt. Lucius' alter i Roskilde Domkirke
Skt. Magnus' alter i Roskilde Domkirke
Mariabilledets alter i Roskilde Domkirke
Maria Magdalenes alter i Roskilde Domkirke
Skt. Martins alter i Roskilde Domkirke
Skt. Michaels alter i Roskilde Domkirke
Skt. Nicolaii alter i Roskilde Domkirke
Skt. Paul Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Skt. Peter Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Trinitatis kapelalter i Roskilde Domkirke
Hellig Tre Kongers alter i Roskilde Domkirke
Vor Frue alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Æbelholt Kloster
Esrum Kloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde