Holbo & Strø herreder

Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Holbo og Strø herreder i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortene her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i Strø herred

Kirker i Holbo herred  

 

 

 

 

Bispegods

Christi Legems alter i Roskilde Domkirke

Skt. Magnus' alter i Roskilde Domkirke
Hellig Tre Kongers alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Esrum Kloster
Æbelholt Kloster
Antvorskov Kloster
Esrum Kloster
Sorø Kloster