Sorø Kloster i Slagelse herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Slagelse herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Slagelse Vor Frue Slagelse 1 Borgere i Slagelse Niels Bosen og Jens Assersen Sadelmager gav 1382 bygård i østbyen (Smedegade)  
Skt. Peders 1 Knud Nielsen testamenterede en gård i sydbyen (Bredegade) 1382  
Skt. Mikkels ½ Margrethe, enke efter slagelsesborgeren Toke og d.a. Effrardi Hennekesen gav 1384 ½ bygård og ½ stenhus i nordbyen som sjælegave for forældre  
½ Sognepræst Sevidus Lauritsen solgte 1386 ½ gård og ½ stenhus arvet i Keldebergsgade efter broderen Toke   
Valbyvester 4 Niels Ågesen til Kongsted lånte penge af klostret og pantsatte godset. Klostret inddrog 1300 godset og købte også Kongsted

 

Hemmeshøj Hemmeshøj 2 Sjælegave 1402 fra Gertrud Grubbe til Horsetofte på halvgård
Sorterup Sorterup Tiende

Roskildebispen giver klostret tienden i sognet   

2 Andreas, præst i Sludstrup, blev munk i Sorø 1265 og gav derfor sit gods i Sorterup 
4 Peder Tygesen til Vedby gav 1316 som sjæleoffer 1 hovedgård
4 Aute Knudsen Jul bevidnet af hans arving Niels Drukken gav 1318 som sjælegave 1 hovedgård
8 Jacob Assersen til Jernbjerg gav 1335 som sjælegave 2 brydegårde
Tyvelse 4 Stiftelsesgods fra Absalon. Mageskiftet med Ringsted kloster 1407 mod Sorøs gods i Sigerslev.
Næsby ved skoven 4 Margrethe Olufsdatter Glug  gav 1266 hovedgård som sjælegave 
2 Hr. Jens Mogensen solgte gods 1330
4 Tue Torbensen til Kirke Helsinge gav sit fædrenegods som sjælegave
2 Salamannus, borger i Slagelse, og hustruen Christina gav 1347 gods i sjælegave
Ollerup 4 Jacob Thorkildsen pantsatte 1318 hovedgård, men indtjeningen gav han som sjælegave
4 Peder Frodo, kannik i Roskilde, indgav sig 1325 i klosteret og gav ved den lejlighed resten af landsbyen
Sorterup 4 Hovedgård som stiftelsesgods fra Absalon
Ottestrup Dævidsrød 4 Hovedgård som stiftelsesgods fra Absalon
4 Niels Bille mageskiftede godset og fik af klostret gods i Hallelev 
Sønderup Sønderup Tiende

Roskildebispen giver klostret tienden i sognet   

Hallelev 8 Klostret mageskiftede godset med Niels Bille, som fik gods i Dævidsrød og Reerslev
Havelse 4 Mageskifte med Ringsted kloster 1407 mod Sorøs gods i Sigerslev.
Kindertofte Kindertofte 4 Mageskiftet med Johannes Ulf   Hører under Pedersborg
Vemmelev Ormeslev 4 Hovedgård givet af grev Jacob af Halland i pant for pengeydelse, der aldrig blev indfriet for Christoffer II' s begravelse
Vemmelev 4 For at kunne opbygge en ladegård i Slagelsebo til klostret, mageskiftede Absalon godset her til kronen. Dette gods var imidlertid bispegods, så han gav af klostrets gods hvad hans farbror Toke  havde givet, nemlig 1/5 af hele byen Jørlunde

Gerlev Gerlev 4 Peder Bol eller Kon solgte godset til klostret, som 1349 måtte føre bevis for handelen i en retssag med datteren Ingerd og hendes mand Tue Sverkersen  
4 Niels Mogensen til Topsværd solgte godset 1318  
Seerdrup 4 Oluf Ebbesen Glug skænkede godset
Kirke-Stillinge Bildsø 4 Mageskifte 1385 med Helligåndshuset i Slagelse, som afstod hovedgården og fik Herrestrup  
Gudum Gudum 6 Absalon og Esbern Snarre mageskiftede gård fra Sankt Mikkels kirke i Slagelse i bytte dette gods

Slots-Bjergby Slots-Bjergby Tiende

Roskildebispen giver klostret tienden i sognet med det tilhørende kapel i Gerlev.