1976                 Borgmester Iversen

Rådhuset 

Borgmestre 

 

Den radikale borgmester Grethe Munk dør 1976 og afløses valgperioden ud af partifællen, viceinspektør i Undervisningsministeriet John Oluf Iversen. Ved byrådsvalget 1978 afløses han af socialdemokraten Lisbeth Olsen.