Ærkedegn magister Henning Snubbe

 

Ærkedegne

Degnedømmets økonomi

 

Magister Henning Snubbe var ærkedegn i Roskilde. Han fungerede omkring 1350.

1349 indstifter han Skt. Vincents Alter.