Ærkedegn Jacob Vind

Andre af slægten

Ærkedegne

Degnedømmets økonomi

Slægtens stamtavle

Jacob Vind til Grundet var 1565 lensmand i Trondheim.1568-84 var han kongelig sekretær og skulle derfor have løn.1569 fik han det ved at blive udnævnt til kannik i Ribe, i 1571 i Roskilde og 1578 ærkedegn i Roskilde. Hver udnævnelse var en lønforhøjelse. Han er begravet i Roskilde Domkirke.