1250               Provstedømmet

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Provsten har sit hovedgods i Bukkerup i Merløse herred og i Valby i Slagelse herred. Der er meget strøgods i Bårse herred.

I alt 43 bol.

Provstedømmet

Brugsstørrelser

                                              

Præposituret

Embedet er oprettet i 1200-årene. Gods i hele 9 herreder med hovedvægt på Bukkerup i Merløse herred og Valby i Slagelse herred. Provsten havde rettigheder over Skt. Mikkels Kirke i Slagelse og Snesere kirke. Godset fordeltes på denne måde:

Summarum
Rug 2  pund 
Byg 3 læster, 3½ pund 
Havre 4½ tønde
Grise
Får ½
Lam 8
Gæs 11
Høns 28
Penge 43½ mark og 3½ skilling

Mål og vægt og penge