Provst Olaf Jensen

Provstedømmets økonomi

Provste

Kanslere

Olaf Jensen, kantor og kannik i København (med indtægten 5 Mark), vikar ved Skt. Dorotheas alter i  Roskilde, var Christiern I's kansler. Han blev provst i Roskilde 17/12-1448, et præbende på 15 Mark, hvorfor han måtte afstå vikariatet.