Kongelige Len på Sjælland
Harritsborg                          

Lensmænd på Harritsborg

Kongelige len og lensmænd

Haraldsborg/Harritsborg var et af de mindre kongelige len på Sjælland. De større len blev givet til (høj-)adelige, der også var medlemmer af rigsrådet, medens mindre len - som Harritsborg - kunne gå til betroede kongstjenere - ofte væbnere - eller pantsættes eller udlægges som livgeding for dronninger. Haraldsborg var livgeding for dronning Dorothea.

At det er typisk, at smålen og store kirkelige embeder blev givet til andre end højadelige ses af, at der i senmiddelalderen var bisper af lavadel (Baden, Krafse), af tvivlsom  adel (Juul, Lodehat), ja selv borgerlige. Der var også kanslere helt uden eller af tvivlsom adel (justitiaren Algudsen, som var lensmand på Harritsborg, og den sjællandske landsdommer Passov). Kongen anvendte disse embeder til at undergrave højadelens monopol på rigsråd og magt.