Slægten Lindenow
Dragsholm

Lejre                            

Sortebrødregård

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Lindenow: Lodret delt. I felt 1 er der på rød baggrund tre grønne lindekviste med blade, som sidder fast på delingen. Felt 2 er tre gange tværdelt af hvidt og rødt. På hjelmen to vesselhorn, det ene rødt, det andet tværdelt af hvidt og rødt. Uradelsslægten stammer fra Sønderjylland og tog sit navn i 1500-tallet. Den nævnes første gang 1381 med hr. Johannes Thomesen, ridder, og oberstløjtnant Godske Lindenov, som døde 1738, var slægtens sidste mand. Sophie Amalie Lindenov til Daasborg blev 1681 friherreinde af Lindenborg ved Aalborg.