Sortebrødregård
Den trelængede gård
Sortebrødregård

                                                           

1557 Frederik II Der kommer en kongelig befaling om at nedbryde det gamle Sortebrødrekloster. Byggematerialerne bruges til herregårdene Åstrup og Selsø.
1565 Mogens Godske Mogens Godske til Lidemark mageskifter sig til gården med kronen og opfører en lille herregård
1571 Karen Ottesdatter Blome Godske dør og hans enke Karen Blome (død 1587) bliver siddende og anlægger en have på grunden.
1584 Lave Beck Lensmanden Lave Beck til Førslev (død 1607) får skøde på den øde jord, hvor klosterets ladegård havde ligget (biblioteksgrunden i dag).
1587 Frederik Godske Frederik Godske til Lidemark arver gården. Han er desuden kannik i Roskilde.
1610 Birgitte Jensdatter Båd Frederik Godske dør og hans kone Birgitte Båd arver gården. Hun gifter sig med underadmiral Peder Galt.
1630 Peder Galt Birgitte Jensdatter Båd dør og hendes mand Peder Galt, der er underadmiral, overtager gården. 
1644 Peder Reedtz Peder Galt henrettes. Sortebrødregård overtages af kansleren Peder Reedtz.
1670 Kansleren foretager en ombygning af den trefløjede bygning, så den kommer til at se ud, som den gør i dag. Det er også ham, der køber mere jordegods, herunder resterne af Skt. Agnes Klosters gods. Dermed bliver Sortebrødregård en hovedgård, altså en mindre herregård
1674 Mette Reedtz og Christian Lindenow Mette Reedtz arver gården efter faderen, og den drives af hendes mand, Christoffer Lindenow til Restrup.
1679 Holger Thott Christian Lindenow sælger Sortebrødregård til Holger Thott til Søvind og Marsvinsholm for 5067 rdl.
1683 Christian Simonsen Thott må sælge til en kreditor, assessor i kommercekollegiet og rådmand i København Christian Simonsen.  
1695 Evert Weinmann Christian Simonsen må udlægge Sortebrødregård med tilhørende bøndergods til sin kreditor, vinhandler i København Ewert Weinmann. Denne bringer godset op på 28 3/4 tdr. land.  
1698 Evert Weinmann opnår tiendefrihed for sin lille herregård. Samme år sælger han de nu 231 1/8 tdr. land til grundlæggerne af Det adelige Jomfrukloster.
1699 Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt Køberne Berthe Skeel (død 1720) og Margrethe Ulfeldt (død 1703) giver 9200 rdl. for hovedgården, hvor de nu opretter Roskilde adelige Jomfrukloster.